Nieuwsbrief Certificatie 11 (nummer 3, 2011)

Hier vindt u de derde nieuwsbrief uit 2011. In deze nieuwsbrief worden de details van de eerste fase van de stelselherziening besproken, en wordt uitgelegd wat de invoering ervan in de praktijk betekent. Daarbij ligt de nadruk op de gevolgen voor de certificerende instellingen en voor hun certificaathouders.