Nieuwsbrief Certificatie 9 (nummer 1, 2011)

Met deze nieuwsbrief informeert het projectteam u over de wijze waarop SZW, samen met de Raad voor Accreditatie en de Beheerstichtingen/ Centrale Colleges van Deskundigen, de versnelling in de productie en vaststelling van de schema’s gaat aanpakken.