Nieuwsbrief Certificatie 8 (april 2010)

In dit eerste nieuwsbrief van 2010 willen wij met u stilstaan bij de ontwikkelingen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. Tevens willen wij u informeren over de activiteiten die komen gaan en over de behaalde mijlpalen.