Nieuwsbrief Certificatie 5 (mei 2009)

Deze nieuwsbrief gaat vooral in op de voortgang van de nieuwe schema’s. Het nieuwe stelsel gaat pas ‘lopen’ zodra de wijzigingen van het Arbowetbesluit en de besluiten op grond van de Warenwet een feit zijn. Deze wijzigingen liggen thans voor advies bij de Raad van State. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is nog geen advies van de Raad van State ontvangen.