Factsheet Stappenplan Arbozorg

Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. De werkgever kan hier veel aan bijdragen. Maar hoe moet dit worden aangepakt? Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om, samen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de arbodienstverlener, de arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren: