Brochure Actieplan Arbeidsveiligheid

Ter gelegenheid van de afsluiting van de campagne Actieplan Arbeidsveiligheid is een brochure samengesteld waarin het resultaat inzichtelijk is gemaakt.

In deze brochure zijn de meeste initiatieven samengebracht die het Actieplan heeft opgeleverd. Door zich door deze brochure te laten inspireren hoopt het ministerie van SZW dat bedrijven zelf verder kunnen met de verbetering van hun eigen veiligheidscultuur.