Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de periode 2004 tot 2007 het programma VASt (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen) uitgevoerd. Het doel was de arbeidsomstandigheden rond het werken met gevaarlijke stoffen te verbeteren. In het programma VASt hebben partijen in productketens samen actieplannen opgesteld. In totaal zijn 24 actieplannen ontwikkeld en uitgevoerd door in totaal 64 partijen. Van elk actieplan een samenvatting opgenomen. Elke samenvatting is een voorbeeld van hoe een eigen aanpak om de blootstelling aan stoffen te beheersen eruit kan zien.