Nieuws - Actueel

581 nieuwsberichten

Alleen de eerste 500 nieuwsberichten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Meer aandacht nodig voor arbeidsomstandigheden in glastuinbouw

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groente- en sierteeltbedrijven. Bij circa tweederde van die ...

Nieuwsbericht | 15-09-2015 | 11:41

Aandacht voor beroepsziektemelding neemt toe

Het aantal meldende bedrijfsartsen en daardoor het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van ...

Nieuwsbericht | 14-09-2015 | 17:04

Code voor veiliger magazijn in de maak

Bedrijven, belangenorganisaties, opleiders en verzekeraars namen vandaag bij EVO in Zoetermeer het initiatief voor een zogenoemde ...

Nieuwsbericht | 10-09-2015 | 00:00

Organisaties hebben steeds vaker beleid voor duurzame inzetbaarheid

Het aandeel organisaties met beleid gericht op langer doorwerken van het personeel is toegenomen van 32% in 2010 naar 40% in ...

Nieuwsbericht | 09-09-2015 | 17:40

Minder asbestovertredingen maar Inspectie SZW blijft alert

De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen ...

Nieuwsbericht | 25-08-2015 | 14:22

Overtredingen blootstelling kwartsstof aanzienlijk afgenomen

Het aantal overtredingen in de bouw waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, is het laatste jaar aanzienlijk verminderd. Werden ...

Nieuwsbericht | 13-08-2015 | 14:09

Ziekteverzuim duurt ruim een werkweek

Werknemers melden zich gemiddeld voor ruim één werkweek per jaar ziek. Daarbij is het ziekteverzuim het laagst bij jongeren tot ...

Nieuwsbericht | 31-07-2015 | 14:17

Herziene methode risicoschatting inademen gevaarlijke stoffen

Probitrelaties zijn een onderdeel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) om het aantal acute slachtoffers te schatten door het ...

Nieuwsbericht | 29-07-2015 | 00:00

Gezond en veilig werken: Jong beginnen in het beroepsonderwijs

In het (beroeps-)onderwijs leren om gezond en veilig te werken, biedt de beste basis om later tijdens de loopbaan minder kans te ...

Nieuwsbericht | 16-07-2015 | 17:11

10 tips om de RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te laten sluiten

Hoe zorg je ervoor dat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) optimaal op elkaar aansluiten? En hoe motiveer en stimuleer je ...

Nieuwsbericht | 16-07-2015 | 15:25