Nieuws - Actueel

475 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Ziekteverzuim duurt ruim een werkweek

Werknemers melden zich gemiddeld voor ruim één werkweek per jaar ziek. Daarbij is het ziekteverzuim het laagst bij jongeren tot ...

Nieuwsbericht | 31-07-2015 | 14:17

Herziene methode risicoschatting inademen gevaarlijke stoffen

Probitrelaties zijn een onderdeel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) om het aantal acute slachtoffers te schatten door het ...

Nieuwsbericht | 29-07-2015 | 00:00

Gezond en veilig werken: Jong beginnen in het beroepsonderwijs

In het (beroeps-)onderwijs leren om gezond en veilig te werken, biedt de beste basis om later tijdens de loopbaan minder kans te ...

Nieuwsbericht | 16-07-2015 | 17:11

10 tips om de RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te laten sluiten

Hoe zorg je ervoor dat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) optimaal op elkaar aansluiten? En hoe motiveer en stimuleer je ...

Nieuwsbericht | 16-07-2015 | 15:25

CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in ...

Nieuwsbericht | 16-07-2015 | 12:12

Ernstige arbeidsongevallen 1999-2011: Trends en ontwikkelingen

Het totale aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland daalt van circa 2600 in 1999 tot circa 2000 in 2011. Dat blijkt uit een ...

Nieuwsbericht | 15-07-2015 | 00:00

Praktische hulp voor preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers houden zich bezig met veilig en gezond werken in hun organisatie. Maar wat zijn precies hun taken? En hoe ...

Nieuwsbericht | 14-07-2015 | 13:17

Reparaties aan tankschepen veiliger

Bij reparatiewerkzaamheden op tankschepen wordt gezonder en veiliger gewerkt dan in 2011. Dit concludeert de Inspectie SZW naar ...

Nieuwsbericht | 09-07-2015 | 11:27

Nieuw Besluit risico zware ongevallen

Op 8 juli wordt het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht. Het besluit is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De ...

Nieuwsbericht | 08-07-2015 | 16:41

RIVM: Grootschalig gebruik laag-risicostoffen kan schadelijk zijn

ONDERZOEK - Grootschalig gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen met een laag-risico kan alsnog schadelijke effecten ...

Nieuwsbericht | 07-07-2015 | 00:00

Blijf op de hoogte