Oplossingen fysieke belasting per onderwerp

Hieronder staan per onderwerp oplossingen om fysieke belasting te beperken of voorkomen.

Tillen en dragen

 • In het A-blad Tillen worden de grenswaarden voor zwaar tillen en de oplossingen en maatregelen aangegeven. Het A-blad is gemaakt voor werken in de bouw, maar de inhoud kan ook voor andere werkzaamheden gebruikt worden
 • Het Sectorinstituut voor Transport en Logistiek heeft in de arbocatalogus enkele hulpmiddelen gepubliceerd.
 • In deze video wordt uitgelegd hoe je het beste kan tillen. De video is gemaakt voor transportmedewerkers, maar kan ook door anderen gebruikt worden.
 • In de NAPO-film ‘Vertil je niet’ worden de aandachtpunten rondom tillen en dragen in 11 verschillende werkomgevingen behandeld.

Duwen en trekken

 • De tipkaart voor het werken met rolcontainers kan worden gebruikt bij het duwen en trekken van karren.
 • Op de website van FNV staan enkele eenvoudige tips die van belang zijn bij het duwen en trekken van objecten

Repeterende handelingen

 • Om gezondheidsklachten te voorkomen, is het goed om rekening te houden met de volgende punten:
  • Ga na of de taak geautomatiseerd kan worden en of de repeterende handelingen echt nodig zijn voor het werk dat moet worden verricht.
  • Pas de werkplek zo aan dat alle materialen binnen handbereik liggen waardoor een goede werkhouding mogelijk is. Raadpleeg zo nodig een deskundige.
  • Wissel werkzaamheden voldoende af.
  • Neem regelmatig rust en pauze.
  • Ontspan de spieren op rustige momenten met enkele eenvoudige oefeningen.
  • Een training-on-the-job kan helpen om een ongunstige werkhouding te voorkomen.
 • Naast bovenstaande generieke aanbevelingen, zijn er sectorspecifieke oplossingen te vinden in de zogenaamde arbocatalogi die voor diverse sectoren zijn opgesteld.
 • Om de effecten van repeterende handelingen zo veel mogelijk te beperken, is voor kappers een specifieke werkmethodiek ontwikkeld. In deze leaflet kan je hierover meer lezen.

Trillen en schokken

 • Op deze pagina van staan enkele maatregelen genoemd om het risico van trillingen te verkleinen. Je vindt deze maatregelen onderaan deze pagina.

Werkhoudingen

 • Deze (Engelstalige) checklist van OSHA bestaat uit vragen over de houding van de rug en de nek, de armen, handen en benen bij zittend en bij staand werk. Er worden ook voorbeelden gegeven van maatregelen die op technisch, organisatorisch en individueel niveau kunnen worden ondernomen om risico’s door ongemakkelijke lichaamshoudingen te voorkomen of te beperken.

Zittend werk

 • Om langdurig zitten en daarmee klachten te voorkomen is het noodzakelijk om regelmatig op te staan en te bewegen. Met deze beweegmomentjes kan je redenen om te bewegen tijdens het werk inbouwen in de dagelijkse werkzaamheden, zodat bewegen makkelijker wordt.
 • Er zijn ook algemene mogelijke maatregelen die een werkgever en/of werknemer kunnen treffen om langdurig zitten te voorkomen.
 • Op deze pagina van de campagne ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap!’ vind je tips en inspiratie voor mensen met een zittend beroep om meer te bewegen tijdens het werk. Zoals een toolbox met factsheets, video’s, oefeningen en beweegschema’s. 

Staand werk

 • Er zijn een aantal algemene maatregelen om gezondheidsklachten bij staand of plaatsgebonden werk te voorkomen.

Beeldschermwerk

 • Deze uitgebreide handleiding voor het instellen van de werkplek geeft niet alleen informatie over de werkplek, maar ook over randvoorwaarden zoals de organisatie van het werk en omgevingsfactoren.
 • Hier vind je de belangrijkste richtlijnen voor het correct instellen van uw beeldschermwerkplek.
 • Na het volgen van de e-learning beeldschermwerk weet je welke aspecten van belang zijn bij het beeldschermwerk.
 • Op deze pagina vind je praktische tips om gezond thuis te kunnen werken.
 • In deze leaflet staan de belangrijkste richtlijnen om gezond thuis te kunnen werken, ook als je geen beschikking hebt over een volwaardige werkplek thuis.
 • Op deze pagina vind je informatie en initiatieven die je verder helpen het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden.
 • De Vlaamse Ergonomie Vereniging heeft een zeer uitgebreide praktijkrichtlijnen kantoorinrichting opgesteld. Je vindt deze hier.  
 • In België heeft men het handboek voor Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel ontwikkeld. Dit handboek bevat informatie over de omvang van de problematiek, de risicofactoren en ergonomische oplossingen. Dit zeer visuele handboek biedt handvatten bij het voorkomen van fysieke belasting bij beeldschermwerk.
 • Op deze pagina van de campagne ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap!’ vind je tips en inspiratie voor mensen met een zittend beroep om meer te bewegen tijdens het werk. Zoals een toolbox met factsheets, video’s, oefeningen en beweegschema’s.