Deskundigenoordeel UWV

De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk. Als daarbij een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Deskundigenoordeel

Redenen deskundigenoordeel

Bij een deskundigenoordeel bekijken een onafhankelijke verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige de situatie en doen ze een uitspraak. Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Het oordeel kan betrekking hebben op:

  • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
  • de re-integratie inspanningen van beide partijen;
  • de beoogde functie en of deze passend is voor de zieke werknemer.

Niet bindend

Wanneer er sprake is van een meningsverschil, zijn de betrokkenen niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen. Een deskundigenoordeel kan echter wel helpen om uit de ontstane impasse te komen. De uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend en tegen de beslissing kan ook niet in beroep worden gegaan. Het is ook niet mogelijk om een tweede deskundigenoordeel aan te vragen. Dat is alleen mogelijk als het om een andere situatie gaat.

Komen werkgever en werknemer er na het deskundigenoordeel nog niet uit, dan kunnen ze naar de rechter stappen. Het deskundigenoordeel kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechter.

Procedure deskundigenoordeel

Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt ongeveer twee tot drie weken. Na afloop ontvangen werkgever, werknemer en bedrijfsarts het oordeel. Aan het deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die het deskundigenoordeel vraagt.

Geen deskundigenoordeel

Het UWV geeft onder andere geen deskundigenoordeel als de werknemer:

  • geen werkgever heeft en het UWV verantwoordelijk is voor re-integratie;
  • een Ziektewet-uitkering heeft en deze ook beoordeeld wordt. Het UWV geeft dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid van het eigen werk;
  • een WIA-uitkering heeft aangevraagd, omdat het UWV op dat moment het re-integratieverslag beoordeelt;
  • niet wil meewerken aan het onderzoek.