Zo maak je er chocola van

CSG Het Noordik heeft in totaal vier vestigingen. Inzender Anne Snippe is hoofdconciërge op de locatie Vriezenveen. Hij pakt interne noodhulp grondig aan, op een heel gedegen manier. Ouders en kinderen moeten ervan uit kunnen gaan dat ze bijvoorbeeld bij brand of een bommelding snel in veiligheid kunnen komen. Inmiddels is het in Vriezenveen behoorlijk goed geregeld. Er zijn genoeg BHV’ers en ook omwonenden voelen zich betrokken bij de veiligheid van de school. En dat terwijl veiligheid vaak niet erg tot de verbeelding spreekt. Hoe is dat gelukt?

Aanpak

 • Betrokkenheid kweken
  BHV’ers krijgen een externe opleiding, die ze voor 50% onder werktijd mogen volgen. Ook krijgen ze een kleine vergoeding. Anne leidt zelf ontruimers op. Alle overige medewerkers weten dat ze hun klas mee naar buiten moeten nemen en oefenen dat ieder jaar. En voor alle bijeenkomsten geldt: het moet serieus zijn, maar ook gezellig. Hij betrekt ook de buurt bij de veiligheid van de school. Bijvoorbeeld door leerlingen voorafgaand aan een schoolfeest rond te laten gaan met brieven en chocolaatjes, als troost voor eventuele overlast. Omwonenden waarderen dat zeer en houden hun ogen open.
 • Informeren
  In de eerste schoolweek krijgen nieuwe leerlingen en leraren te horen wat ze moeten doen in geval van een calamiteit. Leerlingen horen het tijdens de introductiedag en in de tweede lesweek neemt hun mentor het in de klas nog eens met ze door. Leerkrachten krijgen de uitleg per e-mail aan het begin van het schooljaar en interne noodhulp staat op de agenda van de openingsvergadering. Alle informatie staat ook in het schoolboekje.
 • Oefenen
  Voor de kerstvakantie is er een oefening. Het ene jaar regelt de school dit zelf, het andere jaar in samenwerking met de brandweer. Als de brandweer meedoet, wordt rook verspreid in één compartiment. Het Noordik evalueert alle oefeningen met de BHV’ers. Als er dingen fout zijn gegaan, worden ze als verbeterpunt meegenomen voor de volgende oefening. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die te lang binnen is gebleven, of ramen die niet open zijn gezet bij een bommelding. De evaluatie wordt gedeeld met alle medewerkers.
 • Kids in the cloud
  Om te voorkomen dat ze bij een ontruiming een leerling mislopen, vult elke docent ieder lesuur in wie er aan- of afwezig zijn. Deze informatie wordt online opgeslagen en is in te zien via een laptop op de verzamelplaats.

Resultaat

 • Dankzij kleine attenties (zoals de chocolaatjes)zijn omwonenden alert. Zo is al eens een grote brand voorkomen, doordat buurtbewoners meteen 112 belden toen ze in het weekend rook uit een lokaal zagen komen.
 • Het Noordik heeft geen tekort aan BHV’ers. Medewerkers zijn blij dat ze de cursus gedeeltelijk onder werktijd kunnen doen en zien de kleine vergoeding als een teken van waardering.
 • Dankzij jaarlijkse controle weet Anne zeker dat er altijd genoeg hulpmiddelen en BHV’ers aanwezig zijn.

Praktische tips

 • Laat medewerkers niet 100% van hun eigen tijd investeren in opleiding. Doe het 50/50.
 • Geef BHV’ers een kleine beloning.
 • Kweek betrokkenheid in de buurt door omwonenden goed te informeren en ze af en toe een kleine attentie te geven. Veel mensen vinden het leuk als leerlingen dit gebaar maken.