Geen geld? Geen excuus.

Bij het organiseren van evenementen gaat het vaak om grote groepen mensen en om minder overzichtelijke locaties. Zo ook bij Stichting Compass Uden. Met een poppodium, een jongerencentrum en een mobiele unit ontvangen zij zo’n 46.000 gasten per jaar. Op sommige momenten zijn er in één pand wel 1.500 mensen bij elkaar, verdeeld over verschillende ruimtes.

Veiligheid

De jury waardeert het bijzonder dat deze stichting van veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid heeft gemaakt. Alle 45 beroepskrachten zijn  BHV-gecertificeerd. Dan zijn er nog zo’n 90 vrijwilligers, die allemaal getraind zijn als ontruimer. Veiligheid is voor en van iedereen.

Er wordt veel geoefend, essentieel om kennis en ervaring op peil te houden. Daarbij maakt de stichting onder andere gebruik van tabletop sessies (met Playmobil of Lego), om te oefenen met de procedures en de kennis van gebouwen. Slim is ook dat ieder pand verdeeld is in zones. Iedere  BHV’er krijgt een zonekaart mee. Als dat deel ontruimd is, gaat de kaart terug naar de hoofd-BHV’er. Simpel, overzichtelijk en effectief in de communicatie met de brandweer. Stichting Compass Uden is verkozen tot branchewinnaar in de categorie evenementen.

Grootste uitdaging

Stichting Compass Uden heeft drie werkmaatschappijen:

 1. Jongerencentrum MC zit in een oude brandweerkazerne. Hier doet de stichting alles dat te maken heeft met sport en spel. Er is een skatehal, er zijn sportruimtes en er is een internetcafé.
 2. Cultuurpodium de Pul is een professioneel poppodium, inclusief jongerencafé en filmhuis.
 3. De stichting doet ook professioneel jeugd- en jongerenwerk voor de hele gemeente Uden. Stichting Compass Uden werkt met grote groepen mensen. Het gaat om zo’n 46.000bezoekers per jaar, maximaal 1.500 per dag. Meestal zijn dit jongeren, in kleine of grotere subgroepen. De locaties zijn groot en hebben verschillende ruimtes. Daardoor is de verspreiding van gasten soms moeilijk te overzien. De interne noodhulp moet strak geregeld zijn, om een veilige omgeving te kunnen bieden aan jongeren, vrijwilligers en medewerkers. Hoe speelt de stichting dat klaar?

Aanpak

 • Roosters
  De stichting zorgt dat er altijd genoeg opgeleide noodhulpverleners zijn. Daarnaast worden alle vrijwilligers getraind om snel en goed te kunnen ontruimen. De volledige bezetting van 135 man heeft dus een actieve rol bij calamiteiten. Per activiteit of evenement wordt er een rooster gemaakt.
 • Oefenen
  Er wordt veel geoefend, op iedere locatie drie keer per jaar. Vaak gebeurt dat in samenwerking met de brandweer. Elke oefening heeft verschillende sessies, zodat iedere medewerker mee kan doen. Naast de standaard BHV-middelen is er ook een AED. Bij iedere ontruimingsoefening of training is er speciale aandacht voor de werking van het apparaat en hoe je het op de juiste manier gebruikt.
 • Handige zonekaarten
  De arbocoördinator heeft een bedrijfsnoodplan opgesteld. Onderdeel daarvan is het ontruimingsplan. Op alle locaties hangen plattegronden met vluchtroutes. Bovendien heeft de stichting een methode bedacht om efficiënt te kunnen ontruimen. De gebouwen zijn ingedeeld in zones. Bij een ontruiming krijgt iedere BHV’er een zonekaart van dat deel van het pand dat hij of zij moet ontruimen. Na het ontruimen levert hij of zij de kaart in bij de hoofd-BHV’er, die daardoor overzicht houdt en helder kan communiceren met de brandweer.

Resultaat

 • In totaal zijn er 45 opgeleide BHV’ers (10 beroepskrachten en 35 vrijwilligers). De overige 80 vrijwilligers zijn ontruimer.
 • Voor iedere activiteit is er een overzichtelijk rooster, waarop meteen te zien is wie de BHV’er van dienst is.
 • Dankzij de zonekaarten houdt de hoofd- BHV’er het overzicht en weet hij in welke delen van het pand nog mensen aanwezig kunnen zijn.

Praktische tips

 • Heel vaak oefenen, dat levert altijd bruikbare inzichten op. Je wordt er pas goed in als je echt op elkaar bent ingespeeld.
 • Oefen ook met tabletop sessies. Geen geld voor een officiële set? Je kunt je eigen plattegronden maken en daarop ontruimingen naspelen met poppetjes of pionnen. Laat je nooit weerhouden door financiële beperkingen. Aan een mensenleven hangt geen prijskaartje.