Handreiking helpt bij meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoe ga je om met een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen je organisatie? Het is voor zowel de melder, de beschuldigde als de organisatie belangrijk dat een melding van begin tot eind goed wordt opgevolgd. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft een prototype van een handreiking ontwikkeld die handvatten biedt. Werkgevers en organisaties worden opgeroepen ervaringen met dit prototype te delen. Later dit jaar volgt een nieuwe versie waarin deze ervaringen verwerkt zijn.

Visual voorblad handreiking

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een risico in vrijwel elke organisatie. Het kan overal voorkomen. Een werkgever moet dan ook maatregelen nemen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Komt het toch tot een melding, dan kan de handreiking ‘Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag’ dienen als een gids in het maken van weloverwogen beslissingen.

Alle fases doorlopen

De handreiking beschrijft de vier fases voor de opvolging van een melding:

 • fase 0: wees voorbereid op een melding;
 • fase 1: beslis wat te doen met de melding;
 • fase 2: voer de gekozen opvolging zorgvuldig uit;
 • fase 3: leer van het meldproces.

Allereerst is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een melding: een organisatie moet een proces optuigen waarmee meldingen op een adequate en menselijke manier opgepakt kunnen worden. Daarnaast is het van belang om van elke melding serieus te nemen en ervan te leren om zo seksueel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Vijf soorten interventies

De handreiking spreekt van vijf mogelijke soorten interventies om opvolging te geven aan een melding:

 • informeel gesprek tussen de melder, de leidinggevende en de beschuldigde;
 • correctief gesprek tussen de beschuldigde en de leidinggevende;
 • groepsgesprek met het team en een deskundige;
 • bemiddeling tussen de melder en de beschuldigde, die wordt geleid door een bemiddelaar;
 • mediation tussen de melder en de beschuldigde, die wordt geleid door een mediator.  

Soms is het echter nodig om tot onderzoek over te gaan. Komt het tot een onderzoek, dan is het belangrijk om eerst het doel van het onderzoek vast te stellen. Een werkgever kan overgaan tot drie soorten onderzoek:

 • Meldingenonderzoek: wat is er gebeurd?  
 • Cultuuronderzoek: hoe is het gesteld met de cultuur van de organisatie of afdeling? 
 • Structuuronderzoek: hoe is de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie geregeld?

Niet wachten op een melding

De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en mensen die ervaring hebben met meldingen. Regeringscommissaris Hamer noemt de handreiking niet alleen een gids, maar ook een pleidooi om niet te wachten tot er een melding komt en een sterk signaal dat niets doen geen optie is. Ze roept werkgevers op om actie te ondernemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen. Het opstellen van een gedragscode en benoemen van een vertrouwenspersoon zijn daarbij onontbeerlijk, volgens Hamer.