Anonieme e-mental health verleent zorg voor (thuis)werkenden met psychische klachten

Het inschakelen van hulp voor psychische klachten kan in een vroegtijdig stadium voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Wat voor hulp kan je inschakelen als je (meer) last hebt van psychische klachten zoals gevoelens van depressie en angst, als gevolg van de coronacrisis?

Allereerst kan je terecht bij een bedrijfsmaatschappelijk werker, de bedrijfsarts of huisarts. Durf je uit schaamte of angst geen hulp te zoeken bij dit soort hulpverleners? Dan kan je ook anoniem hulp krijgen voor psychische klachten in de vorm van anonieme e-mental health.

Wat is anonieme e-health?

Anonieme e-mental health behandelingen richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat-/emailcontact met een behandelaar, of online modules die je onder begeleiding kunt doorlopen. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem. De behandelingen kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk gevolgd worden. Voor anonieme e-mental health behandelingen gelden doorgaans geen wachtlijsten: je kunt direct aan de slag als je denkt dat dit nodig is.

Subsidieregeling en aanbod

Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling opgezet, onder het “Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl”. Vanuit dit steunpakket is voor het jaar 2021 € 1.000.000 extra subsidie beschikbaar gesteld om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan anonieme e-mental health als gevolg van de coronacrisis. De kosten van de hulp worden vergoed vanuit de subsidieregeling. Het Zorginstituut voert deze regeling uit. 

Informatie over het aanbod is hier te vinden.