Wat zijn de verplichtingen van zelfstandigen op een bouwplaats?

Zelfstandigen die samen met andere zelfstandigen of met werknemers op een bouwplaats werken hebben nagenoeg dezelfde verplichtingen als werkgevers als het gaat om veilige en gezonde werkomstandigheden.

Bijna alle bepalingen die maatregelen voor arbeidsrisico’s voorschrijven (ook de niet concrete bepalingen zoals voor fysieke belasting) van het Arbobesluit zijn ook voor zzp’ers van toepassing.

Bijzondere aandacht daarbij heeft het omgaan met arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit komt er in hoofdzaak op neer dat zelfstandigen verplicht zijn hun gereedschap in goede conditie te houden en op de juiste wijze gebruiken. Ook moeten ze hulp- en beschermingsmiddelen gebruiken als de situatie daarom vraagt.

Zelfstandigen moeten zich ook houden aan de afspraken in het V&G-plan en de aanwijzingen van de coördinator uitvoeringsfase opvolgen.