Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Wie zwanger is en werkt, heeft recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof (hierna ‘zwangerschapsverlof’). Tijdens dit verlof loopt de opbouw van de vakantiedagen door.

Er zijn voor de zwangere werkneemster verschillende situaties denkbaar:

  • Als de werkneemster in dienst is, heeft zij recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dit gaat in 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum. Tijdens het zwangerschapsverlof wordt het loon van de werknemer gedurende 16 weken doorbetaald.
  • Bij ziekte rond de zwangerschap of bevalling kan de werknemer een ziektewetuitkering krijgen.
  • Ook als de zwangere een WW-, WIA- of Ziektewetuitkering ontvangt, heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO).
  • Als de zwangere zelfstandig is, kan zij een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV.

Vakantiedagen

De opbouw van de vakantiedagen gaat tijdens het zwangerschapsverlof gewoon door. De werkgever mag de werknemer niet vragen vakantiedagen op te nemen voor het verlof.

Extra bevallingsverlof ziekenhuisopname baby

Als de pasgeboren baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kan het bevallingsverlof langer dan 10 weken duren. De werkneemster kan extra verlof aanvragen bij de werkgever. Als zij een uitkering heeft, kan dit extra verlof worden aangevraagd bij het UWV.

Kijk voor informatie ook op Rijksoverheid.nl: Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Partnerverlof

Per 1 januari 2019 geldt de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). De vader krijgt daarmee 5 dagen betaald kraamverlof wanneer zijn vrouw of partner is bevallen. Kraamverlof wordt ook wel partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Het maakt daarbij niet uit of hij fulltime of parttime werkt. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling, bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken.

Bekijk de cao van uw branche voor eventuele specifieke regels.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl