Zwangerschap en de Ziektewet

Bij zwangerschap en werk kan ook de Ziektewet een rol spelen. In het geval van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Dit geldt ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Overige wetgeving en zwangerschap

Ook in andere wetgeving wordt aandacht besteed aan zwangere werkneemsters:

  • Stralingswetgeving – op het gebied van het inschatten van risico’s, de advisering over maatregelen en kundigheid om te gaan met zwangeren vanuit verschillende relevante functies.
  • De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) beschrijft met name de verlofregelingen.
  • Het Burgerlijk Wetboek regelt de ontslagbescherming tijdens de zwangerschap, het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en een korte periode aansluitend aan dit verlof, wanneer het werk weer is hervat.

Ziekte bij zwangerschap en/of bevalling als de zwangere een uitkering heeft

Als de zwangere werkneemster ziek wordt voor, tijdens of na de bevalling en geen werkgever heeft, moet zij dat melden bij het UWV. Welke uitkering zij krijgt, hangt af van de situatie en het moment waarop zij ziek wordt. Het UWV helpt hierbij.

Ziekte bij zwangerschap en/of bevalling bij werkgever

Als de zwangere ziek wordt voor, tijdens of na de zwangerschap of bevalling, dan vraagt de werkgever een ziektewetuitkering voor de werknemer aan bij het UWV. Als de zwangere tijdens het verlof ziek wordt, verandert er niets aan de uitkering. Wordt de zwangere ziek binnen 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en heeft zij nog geen verlof, dan krijgt zij een ziektewetuitkering.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl