Werktijden voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven

Bij zwangerschap heeft de zwangere werkneemster recht op aangepaste werktijden in verband met haar veiligheid en die van het kind.

Aanpassing rust- en werktijden

In de Arbeidstijdenwet, artikel 4.5 en 4.6, zijn bepalingen opgenomen die iets zeggen over de rust- en werktijden van een zwangere werkneemster. De werkgever moet rekening houden met verschillende zaken waar de zwangere werkneemster recht op heeft:

  • regelmatige arbeidstijden en rusttijden;
  • maximaal 10 uur arbeid per dienst, gemiddeld 50 uur per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken en gemiddeld 45 uur per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken;
  • extra pauzes (1/8 van de arbeidstijd) die de werkneemster mag nemen in een geschikte, afsluitbare ruimte met een bed of rustbank;
  • in principe geen nachtdiensten;
  • tijd voor zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd, waarbij het loon wordt doorbetaald.

Bovenstaande rechten gelden ook voor vrouwen die net bevallen zijn tot 6 maanden na de bevalling. Dit geldt dus ook voor vrouwen die in die periode borstvoeding geven (met uitzondering van het recht op zwangerschapsonderzoek).

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl