Mag ik ’s nachts werken als ik zwanger ben?

Een zwangere vrouw is niet verplicht om in nachtdienst te werken. Ook overwerk is niet verplicht. Bovendien heeft zij recht op extra pauzes.

In de Arbeidstijdenwet staan enkele speciale regels voor vrouwen, met het oog op zwangerschap en moederschap. Het werk voor de zwangere en de pas bevallen vrouw moet zodanig zijn ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar omstandigheden. Ook heeft een zwangere vrouw het recht om te werken volgens een rooster van regelmatige arbeids- en rusttijden. Vanaf 4 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling tot zes weken na de bevalling mag zij niet werken.