Welke arbeids- en rusttijden gelden voor werkneemsters die zwanger zijn of borstvoeding geven?

In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de arbeids- en rusttijden van zwangere en borstvoeding gevende werkneemsters.

Een zwangere werkneemster heeft tot negen maanden na de bevalling recht op:

  • regelmatige arbeids - en rusttijden;
  • maximaal 10 uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uren per 16 weken;
  • extra pauzes (1/8 van de arbeidstijd);
  • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank) of te kolven;
  • geen overwerk of nachtdiensten;
  • zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd.