Gevaarlijke stoffen en zwangerschap

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het altijd belangrijk om extra voorzichtig te zijn, maar dit geldt helemaal wanneer de werkneemster zwanger wil worden, zwanger is of als zij borstvoeding geeft.

In verschillende beroepen wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan werken in de schoonmaak, metaal, chemie, metaalindustrie of in de agrarische sector, maar ook bij beroepen als schilder, verpleegkundige, apothekersassistente of kapster. De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en moet de veiligheid van de zwangere werkneemster en de baby garanderen.

De wet (artikelen 4.108 en 4.109) kent 3 expliciete verboden:

  1. Een zwangere werkneemster of een werkneemster die borstvoeding geeft, mag niet worden blootgesteld aan lood en loodverbindingen.
  2. Een zwangere werkneemster of een werkneemster die borstvoeding mag niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die de gezondheid van het ongeboren kind of de zuigeling schade kunnen toebrengen via een genotoxisch werkingsmechanisme en die via de moeder het ongeboren kind of de zuigeling kunnen bereiken.
  3. Een zwangere werkneemster mag niet worden blootgesteld aan Toxoplasma (Kattenziekte) en het Rubellavirus (Rodehond), tenzij gebleken is dat zij hier immuun voor is.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl