Borstvoeding, kolven en werk

Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heeft de werkneemster het recht het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering haar kind borstvoeding te geven dan wel te kolven.

Kolven op het werk

Er dient voor de moeder op de werkplek een hygiënische en van binnen afsluitbare kamer te zijn (zie ook 'Lactatieruimte' bij het onderwerp Speciale ruimten). De werkonderbreking kan zo vaak en lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst (zie ook de Arbeidstijdenwet, artikel 4:8).

Recht op voorlichting bij zwangerschap en borstvoeding

De werkgever moet de werkneemster voorlichting geven, direct nadat zij haar zwangerschap heeft gemeld. De werkgever moet opnieuw voorlichting geven als de werkneemster meldt dat zij borstvoeding wil gaan geven of geeft. Lees hierover meer op de pagina met informatie over risico’s tijdens de zwangerschap.

Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk

In de toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk van het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek en Erfocentrum is informatie opgenomen over arbeidsomstandigheden die een negatieve invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap en de gezondheid van een zuigeling (via de borstvoeding). De toolkit ondersteunt professionals en werkgevers bij het geven van voorlichting aan mensen met een kinderwens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl