Biologische agentia en zwangerschap

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren.

In de notatie Zwangerschap en Biologische Agentia van het RIVM staat vermeld bij welke biologische agentia een substantieel risico bestaat voor zwangere werkneemsters of voor vrouwen die zwanger willen worden. Dit is een aanvulling op de Europese communautaire lijst (bijlage II van de Europese Richtlijn 2000/54).

Het is geen volledig overzicht, maar het rapport biedt een beeld van biologische agentia en mogelijke effecten op onder andere de vruchtbaarheid, de zwangerschap, de gezondheid van het kind en de borstvoeding. Het rapport verscheen in 2011 na een RIVM-project op basis van toen beschikbare informatie uit de LCI-richtlijnen, van het NCvB/KIZA en van de SBO.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl