Kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk

Wanneer een werknemer of werkneemster erover denkt om kinderen te krijgen, is het belangrijk stil te staan bij de risico’s op het werk. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen, want soms kunnen werknemers door het werk minder vruchtbaar worden. Ook als een werkneemster zwanger is of borstvoeding geeft, kan het werk schadelijk zijn voor de zwangerschap of de gezondheid van het kind.

Wanneer een werknemer een kinderwens heeft, is het belangrijk de arbeidsrisico’s vast te stellen.
Want arbeidsrisico’s bestaan in drie fasen: voor de verwekking, tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
Daarom moet de werkgever altijd al voor een eventuele zwangerschap de arbeidsrisico’s in zijn bedrijf in kaart brengen.
Ook moet de werkgever in een vroeg stadium voorlichting geven over de invloed van arbeidsomstandigheden tijdens alle fasen van de zwangerschap.
Daarnaast is de werkgever wettelijk verplicht een register bij te houden van chemische stoffen die schadelijk zijn voor voortplanting.
Werknemers kunnen dit register zelf raadplegen. Ook kunnen ze deskundig advies vragen aan de bedrijfsarts.
Indien de zwangere werknemer een risico loopt, moet haar werk aangepast worden.
Zo worden risico’s van chemische stoffen, een hoge werklast of bijvoorbeeld tillen vermeden.
Ook wanneer de werknemer bevallen is en bijvoorbeeld borstvoeding geeft, is het belangrijk chemische stoffen of een hoge werkdruk te vermijden.
Bovendien is de werkgever wettelijk verplicht de moeder een geschikte ruimte te bieden waar zij borstvoeding kan geven of kan kolven.
Zo zorgen werkgever en werknemers samen voor een veilige werkomgeving.
Lees alle tips over veilig werken en zwangerschap op de website van het Arboportaal.

Arbeidsrisico’s in drie fasen

Als er op het werk risico’s zijn dan is extra bescherming zinvol. Door daar op tijd over na te denken kunnen tijdig de juiste maatregelen worden getroffen. Er kan bijvoorbeeld een gesprek plaatsvinden met de bedrijfsarts, het liefst voórdat u of uw partner zwanger wordt.

Er zijn 3 fases te onderscheiden die allemaal bepaalde risico’s kennen:

Fase 1: kinderwens (voor de zwangerschap)

De gezondheid van het kind begint al voor de bevruchting. De vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kan afnemen door het werken met gevaarlijke stoffen. Ook kunnen bepaalde stoffen al voor de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind, met name de stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Het kindje kan bijvoorbeeld te vroeg geboren worden of een aangeboren afwijking krijgen. De meeste vrouwen zijn al minstens 2 weken zwanger voordat als ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. Neem daarom op tijd beschermende maatregelen. Het liefst voor de zwangerschap.

Fase 2: zwanger (tijdens de zwangerschap)

In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar. De kans op een aangeboren afwijking is dan het grootst. De schadelijke effecten van straling gevaarlijke stoffen en infecties (virussen, bacteriën en parasieten) ontstaan vooral in die periode. Maar ook in de maanden daarna kan de gezondheid van de werkneemster en het kind gevaar lopen door situaties op het werk. Dat geldt bv voor lawaai, lichamelijk belastend werk (tillen), trillingen of stress. Pas daarom tijdens de hele zwangerschap op voor risico’s op het werk.

Fase 3: borstvoeding (na de zwangerschap)

Als de werkneemster borstvoeding geeft (of kolft) kan zij sommige gevaarlijke stoffen beter vermijden. Het kindje kan deze stoffen via de moedermelk binnen krijgen. Ook infecties kunnen via de borstvoeding worden doorgegeven van moeder op kind.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl