Laagste ziekteverzuim in de horeca

Het ziekteverzuim is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde, blijkt uit cijfers van het CBS. Zo verzuimen werknemers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg in 2016 het meest. In de horeca wordt juist het minst verzuimd.

De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo heeft het lagere verzuim in de horeca er onder meer mee te maken dat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken. De gegevens zijn ontleend aan de Kwartaalenquête Ziekteverzuim van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Bron: CBS