Hoe zorg je voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer? Een aantal branches en bedrijven hebben hier al een aanpak voor. Maar veel bedrijven ook nog niet.

Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken. Voortbouwend op bestaande kennis en ervaring is het ministerie het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart om branches en bedrijven te inspireren tot en te ondersteunen bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Met het programma wil het ministerie een beweging op gang brengen waarbij werkgevers en werknemers zelf initiatief nemen om gezond en veilig werken in het bedrijf en/of de branche te verankeren en blijvend te verbeteren.

Voor wie is het programma opgezet? Hoe wordt het geïmplementeerd? En waarom is het eigenlijk in het leven geroepen? In de video vertellen de programmamanager en projectleider van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken hier meer over:

Speciale website Gezondenveiligwerkt.nl

Voor het programma is een speciale website in het leven geroepen waar u de voordelen van het zelf organiseren van gezond en veilig werken terug kunt vinden: www.gezondenveiligwerkt.nl. Hier kunt u zich laten inspireren door goede praktijkvoorbeelden, het uitwisselingsprogramma volgen en zelf aan de slag gaan.