Op 27 september 2017 vond de afsluitende netwerkbijeenkomst Gezond en Veilig Werkt! plaats. Met 17 webinars, 9 themabijeenkomsten en 6 bijeenkomsten op maat zijn circa 10.000 mensen bereikt en 870 vertegenwoordigers van bedrijven, branches, overheden en kennisinstituten met elkaar verbonden.

Doe-het-zelfpakket

Zelf aan de slag met gezond en veilig werken? Gedurende het programma zijn vele tools en instrumenten ontwikkeld gericht op het praktisch aan de slag gaan met gezond en veilig werken. Alle informatie is samengebracht in het doe-het-zelfpakket. Hiermee kunnen branches en bedrijven ook na de afronding van het programma blijvend gefaciliteerd en ondersteund worden bij de beweging van ‘moeten’ naar ‘zelf doen’ en het ‘zelf organiseren’ van een gezonde en veilige werkomgeving. Met het doe-het-zelf pakket, dat in het bijzonder voor bedrijven en brancheorganisaties is bedoeld, kunnen branches en bedrijven direct aan de slag.

Over het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken

Hoe zorg je voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer? Een aantal branches en bedrijven hebben hier al een aanpak voor. Maar veel bedrijven ook nog niet.

Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken. Voortbouwend op bestaande kennis en ervaring is het ministerie in 2015 het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart om branches en bedrijven te inspireren tot en te ondersteunen bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Met het programma wilde het ministerie een beweging op gang brengen waarbij werkgevers en werknemers zelf initiatief nemen om gezond en veilig werken in het bedrijf en/of de branche te verankeren en blijvend te verbeteren.

Voor wie is het programma opgezet? Hoe wordt het geïmplementeerd? En waarom is het eigenlijk in het leven geroepen? In de video vertellen de programmamanager en projectleider van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken hier meer over: