Maatregelen voor gezonde werkhoudingen

Als er sprake is van een risico dan moet de werkgever maatregelen nemen om het risico kleiner te maken.

Voorbeelden van beroepen en sectoren met ongezonde werkhoudingen

Ongezonde werkhoudingen komen in allerlei sectoren voor maar het meeste in de bouwnijverheid, de gezondheidszorg, de agrarische sector en de industrie. Voorbeelden van beroepen met ongezonde werkhoudingen zijn: verpleegkundigen, tandartsen en mondhygiënisten, kappers, (onderhouds)monteurs,  schoonmaakpersoneel, telers en hoveniers.

Maatregelen op het gebied van techniek, organisatie van werk en gedrag

De Arbowet schrijft als eerste de bronaanpak voor, oftewel het wegnemen van de oorzaak van het probleem. In de praktijk kan dit vaak het beste door technische maatregelen te nemen. Of het werk kan anders worden georganiseerd. Daarnaast is het belangrijk maatregelen te nemen gericht op het gedrag van de werknemer, denk aan voorlichting en training.

Voorbeelden van maatregelen

Voorbeelden van technische maatregelen om de werkhouding te verbeteren zijn het gebruik van heftafels of – plateaus of het optimaliseren van de werkhoogte en reikafstanden door een ergonomische werkplekinrichting.

Organisatorische maatregelen richten zich op afwisseling tussen taken met belastende werkhoudingen en andere minder belastende taken, bijvoorbeeld door het aanpassen van werkschema’s of de belastende taken te wisselen met die van collega’s.

Daarnaast moeten werknemers er zelf op letten dat zij in de juiste houding werken en voldoende afwisselen van houding. Adviezen zijn bijvoorbeeld:

  • Zorg ervoor dat beide voeten op de vloer staan;
  • Voorkom dat de rug moet draaien dus zit of sta recht voor het werk;
  • Voorkom dat de armen ver moeten reiken dus zit of sta dicht bij het werk;
  • Vraag om aanpassing van de werkhoogte zodat in een neutrale houding gewerkt kan worden zonder bukken, geheven bovenarmen, knielen of hurken;  
  • Neem genoeg pauze om vermoeidheid te voorkomen;
  •  Luister naar het eigen lichaam - forceer niets bij klachten.

Werknemers moeten eventuele knelpunten of klachten aankaarten bij hun leidinggevende of preventiemedewerker.

Sectorspecifieke oplossingen

Naast deze algemene aanbevelingen, zijn er passende oplossingen per sector te vinden in de arbocatalogi die voor diverse branches zijn opgesteld.