Handige instrumenten, documenten en links

Hier vind je handige tools, instrumenten en documenten over werkhoudingen.

  • Met het werkhoudingen-instrument kan worden bepaald of er sprake is van een risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat door het werken in ongunstige lichaamshoudingen
  • Aan de hand van de quickscan werkhoudingen kan snel worden bepaald welke combinatie van factoren leiden tot een ongunstige werkhouding.
  • In de Europese normen NEN-EN 1005-4 en de NEN-ISO 11226 staan richtlijnen voor houdingen van het hoofd, de romp, de boven- en onderarmen en handen.
  • Informatie van de Inspectie SZW over lichamelijk belasting en het voorkomen van arbeidsopgevallen.
  • Informatie van EU OSHA over spier- en skeletaandoeningen.
  • Meer informatie over fysieke belasting vind je op de website van TNO, met onder andere een checklist Fysieke Belasting, een Hand Arm RisicobeoordelingsMethode (HARM), de Duw- en Trekcheck (DUTCH) en de tool Beter achter je scherm (BAS).
  • Meer informatie over zittend werk vind je in het dossier Zittend Werk.
  • Meer informatie over staand werk vind je in het dossier Staand Werk.
  • Meer informatie over werkhoudingen vind je op WHI (werkhoudingen)
  • In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ van het SER Arboplatform staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.