Wat zijn de risico’s van werken op hoogte?

Werken op hoogte brengt een aantal risico’s met zich mee. Naast het valgevaar is er ook het gevaar dat een voorwerp naar beneden komt.

Risico’s van werken op hoogte

Er gelden verschillende risico's bij het werken op hoogte:

  • vallen van hoogte;
  • vallen door de opening van een werkvloer;
  • getroffen worden door een vallend voorwerp;
  • een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.

Vóórdat er gewerkt wordt op hoogte moeten de volgende vragen gesteld worden:

  • Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren?
  • Kan het risico van vallen vermeden worden?

Als het antwoord op deze vragen negatief is, moet de werkgever vervolgens een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te beschermen.