Nieuwe animatie over veilig werken op hoogte

Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op 1 als het gaat om arbeidsongevallen. Terwijl dit aantal behoorlijk beperkt kan worden door het nemen van de juiste maatregelen. Het Arboportaal besteedt hier aandacht aan in een nieuwe animatie over valgevaar.

Er is altijd sprake van valgevaar als de werknemer op 2,5 meter of hoger moet werken. Maar ook minder hoog zijn er risico’s verbonden aan werken op hoogte. Daarom moet de werkgever een gedegen RI&E uitvoeren en vervolgens maatregelen treffen die geschikt zijn voor de gegeven werksituatie. Daarbij zijn zaken als ondergrond, omstandigheden, kennis van de arbeidsmiddelen en kenmerken van de materialen waarmee gewerkt wordt belangrijk. Ook de werknemer moet hier verstandig mee omgaan.

Het Arboportaal vertelt hierover in deze nieuwe animatie. De video kan worden gedownload voor eigen gebruik of gedeeld via bijvoorbeeld social media. Ga voor meer informatie naar Werken op hoogte.

Animatie: Valgevaar op hoogte

Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op één als het gaat om arbeidsongevallen.
Gelukkig kan valgevaar met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.
Veilig werken begint met een risicoanalyse van de werksituatie.
Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Deze maakt voor aanvang van de werkzaamheden een inschatting van bijvoorbeeld de omgeving en bereikbaarheid, de ondergrond en de aard van de toe te passen werkmaterialen.
Dankzij deze risicoanalyse kan de werkgever de juiste maatregelen treffen, zodat iedereen veilig kan werken.
Zo kan werkvoorbereiding op de grond onnodige risico’s op vallen voorkomen.
En door bijvoorbeeld te werken met een steiger staat de werknemer op een vaste ondergrond.
Daarnaast biedt een goed opgebouwde steiger takelmogelijkheden voor grotere objecten.
Wanneer de omgeving het plaatsen van een steiger niet toelaat, kan een hekwerk uitkomst bieden.
Zo beweegt de werknemer altijd binnen veilige grenzen.
Iedere nieuwe werksituatie heeft zijn eigen uitdagingen én bijbehorende oplossingen.
Hierbij hebben collectieve maatregelen altijd de voorkeur.
Zo gaan we ‘s avonds allemaal veilig naar huis.
Kijk voor meer tips over het voorkomen van valgevaar op de website van het arboportaal.