Werken op hoogte vanuit een werkbak

Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Inspectie SZW heeft een flyer opgesteld waarin u leest wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.

Dergelijke machines moeten voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt.

Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. In onderstaande flyer vindt u meer informatie over veilig werken met werkbakken: