Mogelijke maatregelen om veilig te werken op hoogte

Bij werken op hoogte kan een aantal maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Er kunnen bijvoorbeeld voorzieningen als leuningen of steigers worden geplaats. Alleen als het gebruik van dit soort voorzieningen niet mogelijk is, mogen beschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarbij hebben collectieve beschermingsmiddelen, zoals vangnetten, de voorrang boven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • Een valbeveiligingssysteem. Samen met de in het valbeveiligingssysteem opgenomen harnasgordel en valdemper is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna. Door het juist kiezen van het bevestigingspunt moet de valafstand wel zo klein mogelijk worden gehouden. Wie een harnasgordel gebruikt, moet precies weten hoe het systeem werkt en hoe te handelen in geval van nood. Daarom is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik.
  • Een vallijn: ‘fall restraint’ sluit een val volledig uit, omdat de persoon niet bij de rand kan komen, en een ‘fall-arrest’ zorgt ervoor dat de persoon niet tot aan de grond kan vallen.

De werknemers moeten de benodigde spoedeisende hulpverlening kunnen bieden wanneer iemand gevallen is.