Wat kunnen bedrijven doen tegen werkdruk?

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om als bedrijf een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen. 

Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen: 

 • Pik de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald. 
 • Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de werknemer zijn werk nog wel aankan. 
 • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt. 
 • Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook zorgen voor werkdruk.   
 • Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden. 
 • Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen. 
 • Geef werknemers cursussen als time-management en assertiviteit. 
 • Zorg voor goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen. 
 • Zorg ervoor dat collega’s kunnen inspringen bij piekdrukte of bij ziekte. 
 • Zorg ervoor dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren
 • Zorg ervoor dat er na een periode van drukte een rustige periode is. 

Een uitgebreider overzicht van technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van werkdruk is te vinden in het Kennisdossier Werkdruk van Arbokennisnet (hoofdstuk 6).

Wat kunnen medewerkers zelf doen tegen werkdruk?

 • Neem voldoende pauzes, ook als het lijkt, dat daar geen tijd voor is.
 • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden. 
 • Durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven. 
 • Beperk overwerk zoveel mogelijk; bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen. 
 • Vraag om hulp; collega’s en leidinggevenden zullen niet snel zien dat de werkdruk hoog is.   
 • Luister naar het eigen lichaam.