Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Bedrijven kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De inschrijftermijn start binnenkort.

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid komt binnenkort weer beschikbaar. De subsidie stimuleert bewustwording, ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een project kan gericht zijn op het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder veilig werken met stoffen, gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out.

Er is per tijdvak 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt 12.500 euro per project. Werkgevers kunnen maar voor één van de twee tijdvakken subsidie krijgen.

Als u subsidie wilt aanvragen kan dat in de volgende periodes:

  • 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur
  • 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur

Als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak, wordt er geloot. Dan wordt bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Werkgevers moeten hun aanvraag zorgvuldig indienen.

Regio’s en sectoren

Voor duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen dan maximaal 1 miljoen euro. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.

Niet voor de RIE

Maar let op. Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te bekostigen. Ook voor activiteiten die wettelijk verplicht zijn – zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) of een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) – is de subsidie niet bedoeld.

De diverse voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 onder ‘Hoofdstuk V. Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’.

Voor vragen kan een werkgever contact opnemen met Uitvoering Van Beleid.

Bron: Arbo-online.nl