De Arbowet en werken in de warmte

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden moet de werkgever:

  • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
  • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
  • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
  • koele dranken aanbieden;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Wetgeving

De wetgeving over werken en temperatuur is opgenomen in artikel 6.1 (Fysische factoren) van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Meer informatie
Bent u werknemer en heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de werksituatie, neem dan contact op met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl