VOS (vluchtige organische stoffen)

Blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS) kan leiden tot het ontstaan van het organisch psychosyndroom (OPS). Daarom geldt voor sommige werkzaamheden een vervangingsplicht.

Organisch psychosyndroom is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel die in effect overeenkomt met dementie. De vervangingsplicht moet dit voorkomen. Deze vervangingsplicht houdt in dat stoffen of producten die VOS bevatten, vervangen moeten worden door onschadelijke of minder schadelijke stoffen.

De vervangingsplicht geldt voor de volgende werkzaamheden:

  • lijmen en verven in binnensituaties;
  • offsetdrukken;
  • zeefdrukken;
  • illustratiediepdrukken;
  • drukwerk (verschillende technieken);
  • herstellen autoschade;
  • coating van timmerwerk in binnensituaties.

Wetgeving

Arbobesluit artikel 4.62a en artikel 4.62b van het Arbeidsomstandighedenbesluit beschrijven respectievelijk de definitie van VOS en de vervangingsplicht die geldt voor bepaalde werkzaamheden.

Arbobesluit artikel 4.32 a t/m h van de Arbeidsomstandighedenregeling geven een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de hierboven genoemde vervangingsplicht geldt.