Verantwoordelijkheden

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

In de eerste plaats zijn het de werkgevers die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Arbowet. Maar ook andere partijen hebben hun rol in het gezond houden van de werknemers en het veilig stellen van hun werkzaamheden. Zo is elk bedrijf verplicht om samen te werken met een arbodeskundige en een bedrijfsarts, die samen de werkgever onder meer ondersteunen bij het verzuimbeleid.

Niet alleen werkgevers, maar ook andere partijen zijn verantwoordelijk voor het gezond en veilig houden van werknemers. Lees meer over verantwoordelijkheden.

Ook binnen de organisatie zijn er groepen die zich bezighouden met de arbo, zoals preventiemedewerkers, BHV’ers en de ondernemingsraad. Voor het voorkomen van psychosociale belasting wordt vaak een vertrouwenspersoon ingesteld. Al deze partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheden.