Instrumenten & Voorbeelden

In diverse branches wordt nagedacht over het versterken van de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken. Zo werken opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw samen aan het verbeteren van de veiligheid. Hiervoor is in de bouw een Governance Code Veiligheid ontwikkeld. Deze en andere instrumenten plus meer voorbeelden treft u hier aan. 

Nuttige links

 • Opdrachtgeversforum in de bouw: Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren. Het Opdrachtgeversforum wil bijdragen aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties en innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector bewerkstelligen.
 • Dossier Opdrachtgeverschap op de website van Aedes, de vereniging van woningcoperaties.
 • V&G-Planner op de website van Volandis.
 • Leidraad V&G verplichtingen (pdf) en V&G Ontwerpwijzer (pdf) op de website van A+O fonds Gemeenten.
 • V&G plan (pdf), model van kennisplatform CROW. CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.
 • Samen veilig en gezond bouwen: publicatie van Inspectie SZW over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens de drie fasen van het bouwproces: de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de gebruikersfase. Samen kunnen de partijen ervoor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden.
 • E-magazine Verantwoord Opdrachtgeverschap van de Inspectie SZW - Verantwoord opdrachtgeverschap is een van de accenten in het toezicht van de Inspectie SZW in de bouw en infra. De Inspectie SZW wil met deze online publicatie bevorderen dat opdrachtgevers zich bewust zijn van hun – wettelijke - verplichtingen.

Pilots Verantwoord Opdrachtgeverschap

 • Governance Code veiligheid in de bouw (GCV)
 • VerbeterDeBouw app
 • Handreiking: Invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase
 • Handreiking: Rol en verwachting opdrachtnemer in ontwerpfase
 • De website van Rijksvastgoedbedrijf over veilig bouwen

Documenten