VASt beleidsprogramma (2004-2007)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de periode 2004 tot 2007 het programma VASt (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen) uitgevoerd. Het doel was de arbeidsomstandigheden rond het werken met gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Het programma VASt richtte zich vooral op het mkb van die sectoren waar zeer regelmatig met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De betrokken sectoren telden meer dan 150.000 bedrijven met gezamenlijk meer dan 1 miljoen werkenden, waarvan er meer dan 600.000 werden blootgesteld aan stoffen.

Actieplannen voor veiliger werken met gevaarlijke stoffen

In het programma VASt hebben partijen in productketens samen actieplannen opgesteld. In totaal zijn 24 actieplannen ontwikkeld en uitgevoerd door in totaal 64 partijen. Daarnaast zijn projecten bij twee bedrijventerreinen en een landelijk communicatietraject bij bedrijventerreinen uitgevoerd.

Het programma lag voor op de implementatie van REACH. VASt heeft geleid tot goede praktijken op een groot aantal terreinen en onderwerpen. Op deze site is van elk actieplan een samenvatting opgenomen. Elke samenvatting is een voorbeeld van hoe een eigen aanpak om de blootstelling aan stoffen te beheersen eruit kan zien.

Het programma VASt heeft ook geleid tot de ontwikkeling van de Stoffenmanager en de verdere bekendmaking van PIMEX.