Zelfstandigen meest tevreden, uitzendkrachten minst

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers. Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers, waarbij het aandeel het kleinst is onder uitzendkrachten. Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van eerder gepubliceerde cijfers.

In 2016 was 81 procent van de zelfstandigen tevreden met het werk dat ze deden. Van werknemers met een vaste arbeidsrelatie was dat 78 procent. Binnen de groep flexibele werknemers gold dit voor bijna driekwart.

Van de uitzendkrachten was 66 procent tevreden, het laagste percentage van alle flexibele werknemers. Een relatief groot deel van de uitzendkrachten gaf aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. Vooral zij toonden zich minder tevreden.

1,8 miljoen flexibele werknemers

In de afgelopen jaren is het aantal werknemers met een flexibel contract flink toegenomen, evenals het aantal zzp’ers. In 2016 hadden 1,8 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Van hen werkten er 279 duizend als uitzendkracht. De overgrote meerderheid van de werknemers heeft een vaste baan: bijna 5,2 miljoen mensen. Ruim 1,4 miljoen personen werkten in 2016 als zelfstandige. De meeste van hen – bijna drie kwart – hadden geen personeel in dienst.

De gegevens over tevredenheid met het werk in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Zelfstandigen Enquête Arbeid van CBS en TNO.

Bron: CBS