Welke normen gelden er voor tillen en dragen?

De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen.

De last mag echter geen gevaar opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2). Tillen en dragen moet in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opgenomen zijn en afhankelijk van het risico bestreden worden via een plan van aanpak. In een toelichting op het Arbobesluit wordt verwezen naar de NIOSH-methode om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden (zie hieronder). De maximale grens onder ideale omstandigheden ligt hier op 23 kilogram.

Meer informatie: tillen en dragen