Tillen voor medewerkers

Bij tillen leidt ver reiken tot een extra hoge belasting van de rug. De spieren op de rug zullen harder moeten werken. Beperken van de reikafstand wordt ook wel gezien als de belangrijkste boodschap bij tiltrainingen. In bijgevoegd filmpje is het verschil te zien tussen ver reiken en het dicht bij houden van een last tijdens tillen. Tijdens het tillen is de activiteit van de rugspieren te zien. Hierbij is het verschil duidelijk. Het dichtbij houden van de last betekent dat de spieren minder hard hoeven te werken. De kans op ontstaan van klachten wordt beperkt.