Verantwoordelijkheden

In de eerste plaats zijn het de werkgevers die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Arbowet. Maar ook andere partijen zijn verantwoordelijk voor het gezond en veilig houden van werknemers. Lees meer over de verschillende verantwoordelijkheden: