Hoe kan arbozorg goed worden uitgevoerd?

Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. De werkgever kan hier veel aan bijdragen.

Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om, samen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PvT) en de arbodienstverlener, de arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren.