Eerste editie Arboportaal Magazine in teken nieuwe Arbowet

Hoe motiveer je mkb’ers om arbozorg en preventie hoger op de agenda te zetten? En de second opinion: is dat een mooie stap in het belang van werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen of een wassen neus? Dit en meer is te lezen in het nieuwe digitale Arboportaal Magazine van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vernieuwde Arbowet is zaterdag 1 juli van kracht gegaan. Het digitaal magazine staat daarom geheel in het teken van de nieuwe wetsbepalingen. In het magazine bieden we handvatten om de nieuwe arbowet te kunnen toepassen.

Met de vernieuwde Arbowet wil het ministerie van SZW concrete maatregelen nemen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij de inrichting van de arbodienstverlening en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Lees meer over de nieuwe Arbowet op www.arboportaal.nl/arbozorg.