Wat is seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Seksuele intimidatie kan zich openbaren in (een combinatie van) drie vormen:

  • Woorden (verbale intimidatie): Hier moet gedacht worden aan seksueel getinte opmerkingen, grappen, intieme vragen stellen of toespelingen;
  • Gebaren, gezichtsuitdrukking (non-verbaal): Bijvoorbeeld staren, seksueel gerichte gebaren of het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms);
  • Direct lichamelijk contact (fysiek): Hieronder worden alle vormen van ongewenst lichamelijk contact verstaan. Dit kan een arm om de schouder zijn, beetpakken, knijpen, zoenen, de weg versperren, aanranden of zelfs verkrachten. In iemands ‘comfortzone’ komen kan ook een vorm van fysieke seksuele intimidatie zijn.

Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld als op die manier overkomen. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart: wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren worden. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus genomen wordt: iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag.

Iedereen kan te maken krijgen met seksuele intimidatie

Iedereen, vrouw of man, kan te maken krijgen met seksuele intimidatie. Een samenspel van zowel organisatie- als persoonsfactoren kan het risico op seksuele intimidatie op het werk vergroten.
Seksuele intimidatie komt in alle soorten organisaties voor. De kans is echter groter in sterk hiërarchische organisaties of organisaties waar een machocultuur heerst. Maar ook organisaties waar juist een losse omgangscultuur heerst zijn kwetsbaar voor seksuele intimidatie, doordat de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag onduidelijk is.