Voor OR-leden: bijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!’

Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk. Hoe signaleren en voorkomen we dit? Hoe zorgen we met elkaar voor een goede en veilige werkomgeving? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt OR-leden graag uit voor de netwerkbijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’, op donderdag 15 november in het MeetingDistrict in Nieuwegein.

Tijdens de bijeenkomst zal Marijke Roskam een afwisselend programma verzorgen met bijdragen van onder meer het College voor de Rechten van de Mens, SBI- Formaat en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Samen behandelen we de vraag hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving. In eerste instantie zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en tegen te gaan. Maar OR-leden kunnen ook een belangrijke signalerende en ondersteunende rol vervullen bij de opzet van dit beleid. Daarnaast kan de OR stimuleren dat ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Het ministerie van SZW wil de medezeggenschap op dit compleze thema actief ondersteunen.

Naast interessante sprekers en inspirerende deelsessies met veel aandacht voor de praktijk, is er ook voldoende ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers in een informele en open setting. De inloop met netwerklunch start om 12.00 uur. Het plenaire programma start om 13.00 uur en de bijeenkomst wordt rond 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Kijk hier voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven!