Gevolgen van seksuele intimidatie op het werk

Seksuele intimidatie op het werk kan ernstige gevolgen hebben. Voor het slachtoffer zelf, maar ook voor zijn of haar directe omgeving en de organisatie.

Gevolgen voor het slachtoffer

Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen verschillende klachten ervaren. De klachten kunnen zowel psychisch als lichamelijk zijn. Zo ervaart meer dan de helft van de slachtoffers negatieve gevolgen wat betreft hun gevoel van eigenwaarde en welzijn. Veel slachtoffers ervaren negatieve gevoelens zoals woede, angst, wantrouwen, vernedering en schaamte. Stress, slapeloosheid en concentratiestoornissen zijn veelvoorkomende gevolgen. In ernstige gevallen kan seksuele intimidatie tot burn-outklachten en ziekmelding leiden.

Gevolgen voor de organisatie

Seksuele intimidatie kan ook voor de organisatie grote negatieve gevolgen hebben. Het kan leiden tot een onveilige en negatieve werksfeer, die wordt gekenmerkt door wantrouwen en onrust. Dit schaadt mogelijk de onderlinge werkrelaties. Naast de gevolgen voor het slachtoffer, kan er ook bij collega’s of getuigen van seksueel intimiderend gedrag sprake zijn van stressreacties, afname van het werkplezier, arbeidsontevredenheid en afname van motivatie en betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie. Al deze factoren kunnen leiden tot een toename van het arbeidsverzuim, verhoogd personeelsverloop en verlies van productiviteit.