15 november Netwerkbijeenkomst '(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie MeetingDistrict, Nieuwegein

Blokhoeve 2 3438 LC Nieuwegein

Hoe signaleren en voorkomen we onveilig gedrag op werk? Hoe zorgen we met elkaar voor een goede en veilige werkomgeving? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u graag uit voor de netwerkbijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’, op donderdag 15 november in het MeetingDistrict in Nieuwegein.

Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk. Seksueel gedrag of intimidatie, pesten, discriminatie. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar, maar vaak met grote gevolgen voor henzelf, het gezin, de collega’s en de prestaties van de organisatie. Tijdens de bijeenkomst zal Marijke Roskam u begeleiden tijdens een afwisselend programma met bijdragen van onder meer het College voor de Rechten van de Mens, SBI- Formaat en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Samen behandelen we de vraag hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Kijk hier voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven!